Όροι χρήσης ιστοσελίδας - CAYO EXCLUSIVE RESORT & SPA

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποσκοπεί στην προβολή των υπηρεσιών του ξενοδοχείου CAYO της εταιρείας CAYO CRETA Ανώνυμη Τουριστική & Ξενοδοχειακή Εταιρεία και στην αξιοποίηση των υπηρεσιών της.

Κάθε επισκέπτης-χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση μη αποδοχής των αναγραφόμενων όρων οφείλει να μην κάνει χρήση του. Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και συναινεί ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του Δικτυακού Τόπου, εκτός αν αναφέρονται ειδικότεροι όροι σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα και ιδίως σε όσες αξιοποιούνται εφαρμογές τρίτων συνεργατών μας με ειδικούς δικούς τους όρους.

The visitors / users of the website agree that:

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:
(α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρίας, διευθύνσεις) στις φόρμες επικοινωνίας και (β) θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία.

Η εταιρεία CAYO έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της διαδικτυακής τοποθεσίας και τους όρους χρήσης της, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, πέραν της ανάρτησής τους στην διαδικτυακή τοποθεσία με την ένδειξη της ημερομηνίας ισχύος τους. Για το λόγο αυτό σε κάθε επίσκεψή σας είναι σκόπιμη η μελέτη των εκάστοτε ισχυόντων όρων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και πληροφορίες για τη λειτουργία των αρχείων «cookies» εδώ

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία CAYO ή έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης τους στην εταιρεία CAYO και απαιτείται κατά κανόνα άδεια για κάθε περαιτέρω χρήση τους εκ μέρους των επισκεπτών.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και εν γένει σήματα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο είναι σήματα ιδιοκτησίας της εταιρείας CAYO ή σήματα τρίτων των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί νομίμως σε αυτή. Κάθε περαιτέρω χρήση τους από οποιονδήποτε επισκέπτη ή τρίτο πρέπει να λάβει τη ρητή άδεια της εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι λόγω της εμφάνισής τους στην τρέχουσα διαδικτυακή τοποθεσία χορηγείται οποιαδήποτε άλλη τυχόν άδεια ή συναίνεση περαιτέρω χρήσης τους. Το σύνολο ή οποιοδήποτε επιμέρους μέρος της διαδικτυακής τοποθεσίας δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιoνδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγκριση της εταιρείας CAYO.

Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στην ενότητα για την πολιτική των προσωπικών δεδομένων (βλ. εδώ), μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων επισκεπτών/ χρηστών βλάπτει την ιστοσελίδα, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι πληροφορίες που χορηγούνται από τους επισκέπτες δύναται να μεταβιβασθούν στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:
(α) προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας, αλλά και τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία και (β) να προστατεύσουμε την ασφάλεια, την περιουσία και τα νόμιμα δικαιώματα των υπολοίπων επισκεπτών/ χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

Σύνδεσμοι (linking) σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο
Οποιαδήποτε υπάρχουσα στον παρόντα δικτυακό τόπο αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνση των επισκεπτών -χρηστών της ιστοσελίδας μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, εν γένει υλικό, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Για τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου με διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν εκ μέρους εκτελούντων επεξεργασία για λογαριασμό μας και στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσα από την ιστοσελίδα μας, υπάρχει πάντοτε σχετική ενημερωτική επισημείωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα σχετικώς αναφερόμενα στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας για την ιστοσελίδα μας.

Τελευταία ενημέρωση: 09/2021

Ζήστε στον ρυθμό του Cayo με εκλεπτυσμένη κομψότητα, διακριτική πολυτέλεια, εξατομικευμένες υπηρεσίες και αξέχαστες γαστρονομικές απολαύσεις.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και απολαύστε αποκλειστικά προνόμια και μοναδικές προτάσεις.

Media Kit

Presentations & International Press

REG. NO : 1168606

Amadeus: ON HERCAY | Sabre: ON 384623 | Galileo: ON F8594 | Worldspan: ON HERCA | ΓΕ.ΜΗ. 14332172700

Ο κόσμος του Cayo στο κινητό σας

Ανακαλύψτε την εκλεπτυσμένη κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια των εγκαταστάσεων μας, τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας και την ανέπαφη διαδικασία εγγραφής και εισόδου στο δωμάτιο στο κινητό σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο