Privacy Policy of CAYO CRETA S.A. - CAYO EXCLUSIVE RESORT & SPA

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «CAYO CRETA ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CAYO CRETA S.A.», (εφεξής η Εταιρεία), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι, ενεργοί ή παλαιότεροι πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες εταιρικής σελίδας, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό της (https://www.cayoresort.com/) και παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση. Η διεύθυνσή μας είναι Πλάκα Σχίσμα Ελούντας, τκ. 72053, Ελλάδα τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 28410 4470, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@cayoresort.com

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αφορά στον ιστότοπο https://www.cayoresort.com/.

 

 1. Ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://www.cayoresort.com/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ξενοδοχείου μας, ενώ μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα online κρατήσεων στους επισκέπτες του ιστοτόπου.

 

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε, ενδεικτικά, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.
 • Δεδομένα Οικογενειακής κατάστασης: ύπαρξη ανήλικων τέκνων, αριθμός τέκνων
 • Δεδομένα επαγγελματικού χαρακτήρα: εταιρείας/ οργανισμός εργασίας, επαγγελματικός σκοπός ταξιδιού
 • Οικονομικά Δεδομένα: αριθμός κάρτας χρέωσης, στοιχεία δικαιούχου
 • Προτιμήσεις και σχόλια που εσείς αποστέλλετε στα πλαίσια της online κράτησης
 • Δεδομένα κρατήσεων και επισκεψιμότητας στο Ξενοδοχείο μας
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας και για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ
 • Την IP address της σύνδεσής σας για την σε περίπτωση αιτήματός σας για λήψη newsletters μέσω της πλατφόρμας της εταιρίας Revinate

Συλλέγουμε τα ως άνω δεδομένα μέσω της, εκ μέρους σας, συμπλήρωσης της φόρμας «Book now», της φόρμας εγγραφής στο «Cayo Exclusive Resort & Spa – Loyalty Club» καθώς και της φόρμας εγγραφής στη λίστα αποδεκτών του Newsletter της Εταιρείας μας ως ανωτέρω.

Στα πλαίσια λειτουργίας του ιστοτόπου μας δε συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Συνεπώς σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους η Εταιρεία μας θα προχωρά άμεσα στη διαγραφή τους.

 

 1. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

 1. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας online κρατήσεων που διενεργείται μέσω της φόρμας «Book now» ή
 2. για την διαχείριση του «Cayo Exclusive Resort & Spa – Loyalty Club» και την παροχή των προνομίων που συνεπάγεται η εγγραφή σας σε αυτό ή
 3. για την αποστολή του ενημερωτικού μας Newsletter, το οποίο παρέχει ενημερωτικό υλικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ξενοδοχείου της Εταιρείας μας ή
 4. για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μαςεδώ.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας μας ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας.

 

 1. Νομική βάση επεξεργασίας

Ως προς τα Προσωπικά σας Δεδομένα που λαμβάνει η Εταιρεία όταν συμπληρώνετε την φόρμα «Book now», η επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι απαραίτητη εν όψει σύναψης της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία παρέχετε με την εγγραφής σας στη λίστα παραληπτών του Newsletter μας, τα επεξεργαζόμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσης που μας δίδετε.

Με την εγγραφή σας στο membership club «Cayo Exclusive Resort & Spa – Loyalty Club», επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν προηγούμενες κρατήσεις σας, βασιζόμενοι στη ρητή συγκατάθεση που μας παρέχετε.

Ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας, η επεξεργασία βασίζεται στην παροχή της ρητής σας συγκατάθεσης.

 

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες και συνεργάτες ιδιώτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από την Εταιρεία. Ενδεικτικά. Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την εταιρεία ΙΤ που υποστηρίζει τον ιστότοπό μας, την εταιρεία marketing που διαχειρίζεται τη διαδικασία αποστολής των Newsletter μας. Ορισμένες δραστηριότητες διαφημιστικής προώθησης λαμβάνουν χώρα μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας Revinate (www.revinate.com). H επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές της Εταιρείας και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας η ίδια η CAYO CRETA S.A αποτελούν εκ μέρους της αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός ΕΟΧ.
Κατά τη διαδικασία κράτησης στο ξενοδοχείο μας μέσω υπηρεσιών τρίτων συνεργατών μας, παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους χρήσης των υπηρεσιών τους. Για τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της εταιρείας webhotelier παρακαλούμε δείτε εδώ.[ https://cayoresort.reserve-online.net/privacy-policy ] Για τους όρους χρήσης της εταιρείας Revinate παρακαλούμε δείτε εδώ [https://www.revinate.com/gdpr/]

 

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Με τη παροχή της ρητής σας συγκατάθεσης, συμμετέχετε στο membership club της «Cayo Exclusive Resort & Spa – Loyalty Club», όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, που αφορούν προηγούμενες κρατήσεις σας στο Ξενοδοχείο μας. Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η κατάρτιση του προφίλ σας, προκειμένου να λαμβάνετε εκπτώσεις και επιπλέον παροχές ανάλογα με την κατηγορία (silver, gold platinum) στην οποία κατατάσσεστε αυτόματα ως μέλος του Loyalty Club μας.
Η συγκεκριμένη επεξεργασία συνιστά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, συνεπάγεται έννομα αποτελέσματα για εσάς και βασίζεται στη ρητή σας συγκατάθεση, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε εδώ.

 1. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, την εκπλήρωση των εκ νόμου υποχρεώσεων μας για τήρηση των εν λόγω δεδομένων και την υποστήριξη τυχόν νόμιμων αξιώσεών μας. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2)ετών.

 

 1. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

 

 1. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δικαιωμάτων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 1. Δικαίωμα πρόσβασηςστα προσωπικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Δικαίωμα διόρθωσηςανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

 

 1. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

 

 1. Δικαίωμα φορητότηταςτων Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

 1. Δικαίωμα περιορισμούτης επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 

 1. Δικαίωμα εναντίωσηςστην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση του εννόμου συμφέροντός μας, και αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

 

 • Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@cayoresort.com είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Πλάκα Σχίσμα Ελούντας, τκ. 72053) αναφέροντας «Υπόψιν αρμόδιου για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 • Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Στην τελευταία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση και τους λόγους της.
 • Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό η Εταιρεία δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.
 • Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: contact@dpa.gr).

 

 1. Αλλαγή της Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την 16η Οκτωβρίου 2020.

Ζήστε στον ρυθμό του Cayo με εκλεπτυσμένη κομψότητα, διακριτική πολυτέλεια, εξατομικευμένες υπηρεσίες και αξέχαστες γαστρονομικές απολαύσεις.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και απολαύστε αποκλειστικά προνόμια και μοναδικές προτάσεις.

Media Kit

Presentations & International Press

REG. NO : 1168606

Amadeus: ON HERCAY | Sabre: ON 384623 | Galileo: ON F8594 | Worldspan: ON HERCA | ΓΕ.ΜΗ. 14332172700

Ο κόσμος του Cayo στο κινητό σας

Ανακαλύψτε την εκλεπτυσμένη κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια των εγκαταστάσεων μας, τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας και την ανέπαφη διαδικασία εγγραφής και εισόδου στο δωμάτιο στο κινητό σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο